Blogia
webnom

27-03-06 Xarxa Barnils Sessió Postgrau (14a)

27-03-06
UB. Campus Vall d’Hebron. Barcelona
Postgrau Tic i Educació per a la Ciutadania (Sessió 14)
 

Postgrau

  CONFERÈNCIA: Aprendizaje i Servicio solidario: principios básicos para su integración en prácticas educativas formales y no formales 

A càrrec de María Nieves Tapia[1], coordinadora del “Programa Nacional Educación Solidaria” del Ministeri d’Educació, Ciència i Tecnologia de la República Argentina, i directora acadèmica de CLAYSS (Centro Latinoamericano de Aprendizaje i Servicio Solidario).

 

La ponent exposa els principis de l’ApS i els exemplifica i il·lustra amb experiències viscudes a l’Argentina (forestació en barris perifèrics de Salta, pràctiques sobre barreres arquitectòniques, aplicacions en orgranitzacions juvenils, disseny i pintura de murals en centres comunitaris, treball a l’Escuela de la Penitenciaría de alta seguridad gral de Alvear, etc.). En la seva exposició ens adonem que l’ApS que ens presenta va íntimament relacionat amb el treball de camp, per una banda, i amb el servei solidari, per l’altra. És en aquest sentit que els components del Projecte Xarxa ens adonem de la distància que hi ha, dintre, això sí, del mateix concepte d’ApS, entre una visió més d’atenció social i de pràctica solidària, paral·lela a l’ensenyament formal, aplicada a l’Argentina, en barris perifèrics, i una altra visió més d’educació per a la ciutadania, dins de l’ensenyament formal, la nostra, estudiada i aplicada a Catalunya.

 

Paradoxalment, un dels textos comentats en la seva presentació és l’anomenada “Definición catalana de aprendizaje-servicio”. Vam entendre que l’adjectiu català es deu a la visió d’estudiosos catalans de l’ApS que treballa i divulga MN Tapia. Vegem-ho:

 

El aprendizaje-servicio se identifica con una actividad educativa que plantea la adquisición de conocimientos, conjuntamente con la aplicación de las materias de estudio y con la puesta en juego de actividades y valores a través de la realización de un servicio pensado para cubrir las necesidades de la ciudadanía.”

(Fragment. El subratllat és nostre)

 

La presentació, en power-point, és clara, adequada i ben estructurada. Es basa sobretot en la relació continuada de concepte i reflexió amb pràctiques i vivències. Les pràctiques i vivències han estat esmentades més amunt; els conceptes principals i les reflexions desgranats en la presentació són els següents:

 

·        Definició catalana de l’ApS.

·        El concepte que el servei solidari canvia la forma d’aprendre (“la immersió social no és tant per canviar la societat sinó per canviar l’aprenent”).

·        Elements essencials de l’ApS (protagonisme juvenil, servei solidari, articulació entre servi i continguts educatius).

·        Els quadrants de l’ApS (servei comunitari institucional + ApS + iniciatives solidàries asistemàtiques + treballs de camp)

·        Etapes d’ApS (ja estudiades en el nostre postgrau a la sessió 22-11-05).

·        Exemples de reflexions i vivències. Per exemple:

“¿Quieres saber? Estudia.¿Quieres saber más? Búscate un buen maestro.

¿Quieres saber más todavía:? Ensenña a los demás lo que has aprendido.”

 

Es va acabar amb un breu debat i amb la visualització a la pantalla d’adreces útils:

www.clayss.org; www.pasojoven.org; www.me.gov.ar/edusol.


[1] Cal llegir l’entrevista apareguda a Presència, 23-29 juny 2006.

 

0 comentarios