Blogia
webnom

14-03-06 Xarxa Barnils Sessió Seminari (18a) i Postgrau (13a)

14-03-06
CTUG. Granollers
Assumpte: Sessió de Seminari del Projecte Xarxa (Sessió 18). Postgrau Tic i Educació per a la Ciutadania (Sessió 13)
 Seminari Els diferents grups de treball del projecte Xarxa anem elaborant la memòria, anem preparant material per a l’alumnat, etc.  Postgrau   IES Manuel Blancafort La Garriga: presentació ProXarxa: Projecte Cartòtic Els professors Lluís Almor i Rosa M Trias, del Departament de Matemàtiques de l’IES Manuel Blancafort de la Garriga presenten el seu porjecte particular. De primer, ens exposen que el seu projecte els va arribar una mica de rebot a causa de circumstàncies internes del seu centre. Segonament, exposen que l’alumnat amb qui treballen dins el seu projecte  són els que formen part del grup 4t A, del projectre ACADA, per a alumnes amb grup especial, currículums adaptats... Vindria a ser el grup equivalent al RODA  de l’IES Lauro de les Franqueses i a l’ARREL de l’IES Pere Barnils de Centelles, per posar dos exemples.  Concreten que l’objectiu és fer matemàtiques a través del GIS amb aquest alumnat i durant dues hores setmanals. Detallen que les activitats se centren en l’elaboració d’itineraris i de comprovació real dels itineraris. Tant en una tasca com en l’altra, inclouen les activitats pràctiques de matemàtiques.  Continuem la sessió amb una pràctica preparada per aquests dos professors i destinada als diferents grups de treball de professors del ProXarxa. A través d’una ruta elaborada en GIS, cada grup, proveït d’un aparell, realitza un itinerari diferent per carrers de Granollers des del CTUG fins al bar de davant de l’IES Carles Vallbona per a berenar. L’experiència és interessant. En la darrera part de la sessió, en el moment de les reflexions, la conclusió més destacada d’aquest projecte en el marc de l’APS (pel que fa a les TIC ja queda exemplificat pel GIS mateix) és que aquestes activitats, sobretot quan el resultat del seu treball arriba a ser practicat per altres alumnes del centre, fa sentir als alumnes de 4t A en clau d’èxit, els motiva i els augmenta l’autoestima.

0 comentarios