Blogia
webnom

7-03-06 Xarxa Barnils Sessió Seminari (17a) i Postgrau (12a)

7-03-06
CTUG. Granollers
Assumpte: Sessió de Seminari del Projecte Xarxa (Sessió 17). Postgrau Tic i Educació per a la Ciutadania (Sessió 12)
 Seminari Els diferents grups de treball del projecte Xarxa anem elaborant la memòria, anem preparant material per a l’alumnat, etc.  Postgrau   IES Cumella Granollers: presentació ProXarxa: Projecte Què mengem? 

Projecte Què mengem?

 

Seminari.

Després del treball en grups, acabem la sessió en una posada en comú per acordar les últimes presentacions. Les propostes fetes i per Pilar Comes i consensuades són: el 14 de març, presentació de l’IES M. Blancafort; el 27 de març assistència a Barcelona a una xerrada de Nieves Tapia, pedagoga argentina i pionera de l’Aprenentatge i Servei; el 28 del mateix mes, presentació del projecte de l’IES Vil·la Romana i, finalment, el 4 d’abril el de l’IES Carrasco i Formiguera a Sant Feliu de Codines.

  

Proxarxa Comella

 

Sota el títol genèric de Què mengem el grup de professors de l’IES Antoni Cumella ens presenten aquest  ambiciós projecte que parteix de dos objectius principals: d’una banda,  millorar els hàbits alimentaris i fomentar els valors propis de la comunitat educativa i, d’una altra, posar en pràctica un tipus d’aprenentatge innovador  com és l’entorn virtual Moodle. L’adreça facilitada per poder comprovar el seu treball és iescumella.xtec.net/aulavirtual. Hi participa professorat d’àrees diferents: ciències, tecnologia, matemàtiques, a part de càrrecs de coordinació. L’alumnat implicat directament és de 1r, 3r, 4t d’ESO i 1r de batxillerat. Per sobre de les dificultats fan una valoració molt positiva de l’aula virtual, ja que representa un procés molt positiu d’autoaprenentatge i en el qual és més fàcil detectar problemes de comprensió, una nova forma d’atendre la diversitat.

 Les activitats principals portades a terme fins a la data es concreten en la confecció d’una base de dades (Excel) sobre dietètica, la realització d’un petit audiovisual  basat en petits consells sobre l’alimentació i una exposició sobre aliments naturals i artesans elaborats al Vallès. Destaquen que l’efecte d’aquest treball en conjunt no només repercuteix a l’alumnat sinó que s’adreça i implica a tota la comunitat familiar. Els professors informàtics destaquen l’ús del portal Post Nuke (consultable a iescumella.xtec.cat/pn/). Finalment, Pilar Comes valora molt positivament el projecte i en destaca la sort d’haver pogut comptar amb un equip de professorat òptim i complet, ja que està integrant tant per persones provinents de l’àmbit dels continguts (ciències naturals), d’aprenentatge (coordinació pedagògica)  i tècnic (informàtica).  

0 comentarios