Blogia
webnom

28-03-06 Xarxa Barnils Sessió Seminari (19a) i Postgrau (15a)

28-03-06
IES Vil·la Romana. La Garriga
Assumpte: Sessió de Seminari del Projecte Xarxa (Sessió 19). Postgrau Tic i Educació per a la Ciutadania (Sessió 15)
 Seminari Primer de tot, es repassa el calendari d’activitats: avui, Vil·la Romana; Sant Feliu, més tard; al novembre, Jornades Internacionals a la Garriga amb participació del Projecte Xarxa. A continuació, es marca les següents prioritats per a cada centre: acabar el projecte, elaborar la memòria final, mirar d’ancorar el projecte en el centre i divulgar-lo cap enfora.Tot seguit, es fa una valoració de la conferència d’ahir a Barcelona de María Nieves Tapia: el nostre projecte no encaixa amb l’ApS d’Argentina; els centres d’educació han d’arribar a ser nodes de coneixement social i no pas pàrquings ni focus de conflictes; en el món occidental la pràctica és més important el servei a l’alumnat que no pas a la societat, mentre que en societats com l’Argentina és tant important el servei a l’alumnat com a la societat; es ressalta la importància de la celebració en les fases de l’ApS ja que és on es treballa més en clau d’èxit (“Al costat dels focs per apagar, castells de focs  per admirar, fer festa i celebració.”)  Postgrau   IES Vil·la Romana La Garriga: presentació ProXarxa: Projecte PDI i web participativa Pilar Comes, coordinadora del projecte, fa una prèvia tot remarcant que el(s)  projecte(s) de l’IES Vil·la Romana és molt ambiciós: per una banda, la introducció i l’aplicació de diverses pissarres digitals interactives (PDI) en algunes àrees del currículum i, per una altra, la web participativa (amb 4 ordinadors al vestíbul del centre i basat en una plataforma postnuck).Eulàlia Paredes, directora del centre, ens presenta els principals objectius del seu projecte: incentivar l’ús de les TIC i incloure el ProXarxa dins el Projecte de Centre. A continuació ens exposa, amb la col·laboració de Carles de Cubas i Josep Rey, les aplicacions, pràctiques i aprenentatges de la PDI (ja s’havia fet una sessió dedicada en part a la PDI, el 14-02-06, al mateix IES). Sobre aquest tema, cal apuntar que les conclusions són positives i cal destacar que insisteixen que la gran revolució de la PDI, segons aquests professors, és disposar d’Internet a l’aula amb projector i pissarra. A continuació, Eulàlia Paredes, Míriam Argilés i M. Antònia Cabra exposen el treball iniciat al web participatiu: s’han realitzat fòrums de l’assignatura de Química i un fòrum especialment actiu, reeixit i, per tant, de participació positiva, en una tutoria de 1r d’ESO (amb aquests objectius principals: treball de control i agenda de deures, fòrum a l’entorn de les preocupacions, neguits i problemes de l’alumnat). En aquest punt, nosaltres, professors de l’IES Pere Barnils, relacionem aquestes activitats amb la nostra pràctica de bloc participatiu “Fontderola” que va obrir fòrum entre l’alumnat de 2n de Batxillerat a l’entorn de la lectura dels contes d’Olivetti... de Quim Monzó.En l’apartat de conclusions, Pilar Comes destaca que aprendre i ensenyar amb les innovacions de PDI i web participativa és diferent. Entre altres coses, insisteix que l’alumne se sent més valorat si participa en l’elaboració de la classe (alumnat ajudant del professor en les sessions del PDI, alumna que participa en els fòrums de la web participativa...).Per part nostra, i sense comunicar-ho al final de la sessió sinó que va quedar escrit en les nostres notes particulars, cal que deixem constància de la conclusió següent: hi ha diferències en el ProXarxa de la FMH de la Garriga entre grups com el de l’IES Vil·la Romana (grups amb nombre alt de professors, amb implicació directa de l’equip directiu, amb un projecte que ha anat creixent progressivament) i grups com el nostre, de l’IES Pere Barnils, amb només dos professors participants, sense implicació directa de l’equip directiu i amb un projecte molt marcat i pautat d’inici però sense evolució progressiva al llarg dels mesos del projecte, tot i assolir els objectius generals.

0 comentarios