Blogia

webnom

10-04-05 Xarxa Barnils Nota de seguiment

10-04-05
Assumpte: missatge enviat després de setmana santa; estat de la qüestió

“El nostre silenci té l'explicació següent: he canviat d'ordinardor a casa i he estat una setmaneta sense outlook; obria el correu pel CorreuWeb de l'IES i els teus dos mails, com que són format web, no els podia llegir. Fins ahir.

Primer, al cas de la reunió del dia 28.
Segon, els alumnes de 1r de btx acaben de decidir els seus treballs de recerca. Durant la setmana que demà comença hem de fer alguns contactes puntuals amb alumnat interessat en temes TIC per veure si acostem posicions. Ara per ara, directament interessats pel nostre projecte, no n'hi ha hagut cap. Potser perquè van a la seva o perquè és una proposta que surt una mica de la rutina de treballs... No ho sabem. La cosa, però, no està tancada, ni de bon tros.
Tercer, dijous tinc una reunió en què participa el regidor de cultura de l'Ajuntament i aclariré el tema de la cartografia digital (i altres qüestions sobre el futur nomenclàtor).
Abans del 28, si cal veure'ns, ens veurem. De totes maneres, aviat et notificarem l'estat del projecte a Centelles.
Cordialment,
Joan – Joaquim”

3-03-05 Xarxa Barnils Reunió FMH - Ies PBarnils

3-03-05
Projecte Xarxa Barnils
Assumpte: Reunió FMH de La Garriga – IES Pere Barnils
Centelles, 3 de març de 2005

Assistents: Pilar Comas i Jordi Rispa (FMH), Francesc Pujol –director-, Joaquim Pratsobreroca, Joan Brussosa –professors implicats- (IES Pere Barnils)

1. Presentació personal i del projecte
2. Francesc Pujol confirma que ja coneix la iniciativa dels professors del centre, mostra interès pel projecte, i assegura que el centre hi contribuirà amb tot el que calgui.
3. Comas i Rispa presentes com a exemple el treball de toponímia Rastres, de l’IES Lauro de les Franqueses, tenint en compte que la idea inicial a Centelles és de fer un nomenclàtor de carrers. S’orienta d’alguns aspectes metodològics i tècnics que caldrà tenir en compte: cartografia digital (cal contactar amb ajuntaments), programa de bases de dades amb fitxes per introduir les informacions, programes per elaborar pàgines web, etc.
4. Es comenta que una de les empreses que col·laboren en el projecte és Estebanell. Francesc Pujol, centellenc, explica tota la relació d’Estebanell amb la població al llarg de quasi tot el segle XX. Per exemple, Estebanell va contribuir a la primera electrificació de la població.
5. Es concreta el material que la FMH aportarà al projecte: dos portàtils amb connexió a la xarxa, una màquina de foto digital i un escànner.
6. Comiat, amb sensacions positives

21-02-05 Xarxa-Barnils Informació alumnat 1r BTX

Assumpte: informació alumnat 1r btx (febrer 05)

En Joaquim Pratsobreroca, professor de Llengua i literatura catalanes, informa l'alumnat de 1r de batxillerat del projecte Xarxa i de l'interès que pot despertar a alguns alumnes...

El document que es passa als alumnes és el següent:

"Projecte Xarxa

· Què és Xarxa?
Projecte de formació, innovació didàctica i de recerca en què participa l’Ies Pere Barnils durant aquest i el proper curs, conjuntament amb altres instituts del Vallès Oriental i promogut per la Fundació Universitària Martí l’Humà de la Garriga.

· En què es concreta?
Inicialment pretenem elaborar una (o dues) WebNomenclàtor de carrers, és a dir, crear un inventari i estudi(s) de les vies públiques d’un o dos dels nostres pobles amb informacions diverses i, posteriorment, presentar-lo en forma de web.

· A qui va adreçat?
A alumnes de 1r de batxillerat, interessats en el projecte i que creguin que és una idea prou engrescadora per convertir-la en el seu treball de recerca. Podran treballar en grups de dos o tres alumnes i, naturalment, tindran un o dos tutors-professors del centre i, si cal, algun altre suport tècnic o didàctic.

· I si m’interessa, què haig de fer?
Properament se us convocarà a una reunió on s’explicarà tot el projecte amb més concreció. De moment, l’alumnat interessat ho pot comunicar als professors Joan Brussosa o Joaquim Pratsobreroca abans de l’11 de març."

27-01-05 XarxaBarnils Redacció projecte inicial

27-01-05
FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA MARTÍ L’HUMÀ. LA GARRIGA
PROJECTE XARXA
IES PERE BARNILS DE CENTELLES

1. Concepte
El Projecte Xarxa és un projecte pilot de formació continuada del professorat, d’innovació didàctica i recerca on s'interrelacionen les possibilitats creatives i comunicatives de les TIC amb una intencionalitat educativa vinculada al “service-learning” o aprenentatge i servei.

2. Durada i participants
El projecte té una durada de dos cursos, 2004-05 (preparació i formació en seminaris) i 2005-06 (treball amb alumnat i formació en cursos), i la participació inicial de nou centres educatius (vuit del Vallès Oriental i un del sud d’Osona; vuit de secundària i un de primària).

3. Implicació del centre en el projecte
L’IES Pere Barnils participa en el projecte a través dels professors responsables, facilitant el funcionament del projecte, i aprofitant els recursos dicàctics (formació de professorat) i el maquinari informàtic vari que rebrà de l’organització promotora del projecte.

4. Concreció del projecte. Projecte inicial.
4.1. Títol del projecte: WebNomenclàtor de carrers de Centelles (o Hostalets de Balenyà o Aiguafreda).
4.2. APS (Aprenentatge i Servei): Informació sobre una població a través dels noms dels seus carrers que estarà permanentment a l’abast dels ciutadans de la població i del públic foraster potencial.
4.3. TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació): Base de dades, Internet i creació d’una web.
4.4. Continguts bàsics: inventari i estudi(s) dels noms de les vies públiques amb informacions històriques, geogràfiques, lingüístiques, etc, i material gràfic; creació d’una web amb atenció especial a la redacció periodística i a la pràctica de la varietat estàndard de divulgació científica.
4.5. Centre: IES Pere Barnils, av. Pere Barnils, s.n., 08500, Centelles, tel.93 881 27 52 , fax 93 881 12 04, iesperebarnils@centres.xtec.es , http://www.xtec.es/iesperebarnils
4.6. Espais: Aula d’informàtica i biblioteca.
4.7. Alumnat: Un grup de tres alumnes de 2n de batxillerat, realitzant el Treball de Recerca de Batxillerat. Poden ser dos grups, realitzant el mateix treball, però de poblacions diferents.
4.8. Professors responsables: Joan Brussosa, Joaquim Pratsobreroca (Dept. de Llengua catalana i literatura)
4.9. Àrees implicades: Llengua catalana i literatura, ...
4.10. Calendari d’aplicació. Projecte Xarxa: 2005, de gener a juny (preparació del treball amb alumnat i formació del professorat a través de seminaris) i curs escolar 2005-06 (treball amb alumnat i formació del professorat a través de cursos).
4.11. Calendari d’aplicació. Projecte IES Pere Barnils: Treball de recerca: de juny a setembre 2005: creació de la base de dades i tot l’estudi que se’n derivi; setembre’05-gener’06: el treball elaborat s’anirà presentant en forma de web i se’n redactarà una memòria; febrer’06: presentació oral del treball davant del tribunal de professors i avaluació; juny’06: presentació pública de la pàgina web a la població respectiva, si s’escau
4.12. Seguiment i avaluació:
4.13. Assessorament tècnic: Fundació Universitària Martí l’Humà de la Garriga (Jordi Rispa), ...
4.14. Assessorament didàctic: Fundació Universitària Martí l’Humà de la Garriga (Pilar Comes), ...
4.15. Suport: Ajuntament, mitjans de comunicació i centres d’estudi de la població (o poblacions) objecte d’estudi
4.16. Material: material informàtic, material bibliogràfic

5. Concreció del projecte. Temes alternatius: toponímia rural (cases de pagès, orografia, fonts...); malnoms, motius i noms de casa; vegetació, flora, fauna; punts d’interès turístic i/o artístic; estudi de cultura popular (cançons, rondalles, balls, festes...); entitats de la població

6. Concreció del projecte. Treballs complementaris: hi ha la possibilitat que altres grups d’alumnes puguin col·laborar-hi (per exemple: en el marc del 4t D-Grup Arrel o bé d’un crèdit variable d’ESO es fa el reportatge fotogràfic dels edificis més destacats de cada carrer).

7. Concreció del projecte. Projecte final: el projecte i la web poden tenir continuïtat a partir del curs 2006-07 com a web d’estudis i treballs que, des de l’IES Pere Barnils, es realitzen sobre Centelles o les poblacions d’origen dels alumnes.