Blogia
webnom

27-01-05 XarxaBarnils Redacció projecte inicial

27-01-05
FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA MARTÍ L’HUMÀ. LA GARRIGA
PROJECTE XARXA
IES PERE BARNILS DE CENTELLES

1. Concepte
El Projecte Xarxa és un projecte pilot de formació continuada del professorat, d’innovació didàctica i recerca on s'interrelacionen les possibilitats creatives i comunicatives de les TIC amb una intencionalitat educativa vinculada al “service-learning” o aprenentatge i servei.

2. Durada i participants
El projecte té una durada de dos cursos, 2004-05 (preparació i formació en seminaris) i 2005-06 (treball amb alumnat i formació en cursos), i la participació inicial de nou centres educatius (vuit del Vallès Oriental i un del sud d’Osona; vuit de secundària i un de primària).

3. Implicació del centre en el projecte
L’IES Pere Barnils participa en el projecte a través dels professors responsables, facilitant el funcionament del projecte, i aprofitant els recursos dicàctics (formació de professorat) i el maquinari informàtic vari que rebrà de l’organització promotora del projecte.

4. Concreció del projecte. Projecte inicial.
4.1. Títol del projecte: WebNomenclàtor de carrers de Centelles (o Hostalets de Balenyà o Aiguafreda).
4.2. APS (Aprenentatge i Servei): Informació sobre una població a través dels noms dels seus carrers que estarà permanentment a l’abast dels ciutadans de la població i del públic foraster potencial.
4.3. TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació): Base de dades, Internet i creació d’una web.
4.4. Continguts bàsics: inventari i estudi(s) dels noms de les vies públiques amb informacions històriques, geogràfiques, lingüístiques, etc, i material gràfic; creació d’una web amb atenció especial a la redacció periodística i a la pràctica de la varietat estàndard de divulgació científica.
4.5. Centre: IES Pere Barnils, av. Pere Barnils, s.n., 08500, Centelles, tel.93 881 27 52 , fax 93 881 12 04, iesperebarnils@centres.xtec.es , http://www.xtec.es/iesperebarnils
4.6. Espais: Aula d’informàtica i biblioteca.
4.7. Alumnat: Un grup de tres alumnes de 2n de batxillerat, realitzant el Treball de Recerca de Batxillerat. Poden ser dos grups, realitzant el mateix treball, però de poblacions diferents.
4.8. Professors responsables: Joan Brussosa, Joaquim Pratsobreroca (Dept. de Llengua catalana i literatura)
4.9. Àrees implicades: Llengua catalana i literatura, ...
4.10. Calendari d’aplicació. Projecte Xarxa: 2005, de gener a juny (preparació del treball amb alumnat i formació del professorat a través de seminaris) i curs escolar 2005-06 (treball amb alumnat i formació del professorat a través de cursos).
4.11. Calendari d’aplicació. Projecte IES Pere Barnils: Treball de recerca: de juny a setembre 2005: creació de la base de dades i tot l’estudi que se’n derivi; setembre’05-gener’06: el treball elaborat s’anirà presentant en forma de web i se’n redactarà una memòria; febrer’06: presentació oral del treball davant del tribunal de professors i avaluació; juny’06: presentació pública de la pàgina web a la població respectiva, si s’escau
4.12. Seguiment i avaluació:
4.13. Assessorament tècnic: Fundació Universitària Martí l’Humà de la Garriga (Jordi Rispa), ...
4.14. Assessorament didàctic: Fundació Universitària Martí l’Humà de la Garriga (Pilar Comes), ...
4.15. Suport: Ajuntament, mitjans de comunicació i centres d’estudi de la població (o poblacions) objecte d’estudi
4.16. Material: material informàtic, material bibliogràfic

5. Concreció del projecte. Temes alternatius: toponímia rural (cases de pagès, orografia, fonts...); malnoms, motius i noms de casa; vegetació, flora, fauna; punts d’interès turístic i/o artístic; estudi de cultura popular (cançons, rondalles, balls, festes...); entitats de la població

6. Concreció del projecte. Treballs complementaris: hi ha la possibilitat que altres grups d’alumnes puguin col·laborar-hi (per exemple: en el marc del 4t D-Grup Arrel o bé d’un crèdit variable d’ESO es fa el reportatge fotogràfic dels edificis més destacats de cada carrer).

7. Concreció del projecte. Projecte final: el projecte i la web poden tenir continuïtat a partir del curs 2006-07 com a web d’estudis i treballs que, des de l’IES Pere Barnils, es realitzen sobre Centelles o les poblacions d’origen dels alumnes.

0 comentarios