Blogia
webnom

28-02-06 Xarxa Barnils. Sessió Seminari (16a) i Postgrau (11a)

28-02-06
CTUG. Granollers
Assumpte: Sessió de Seminari del Projecte Xarxa (Sessió 16). Postgrau Tic i Educació per a la Ciutadania (Sessió 11)
 Seminari Els diferents grups de treball del projecte Xarxa anem elaborant la memòria, anem preparant material per a l’alumnat, etc. Per part nostra, hem penjat memòries al blog Xarxa i hem consultat les webs per comprovar el seu estat.  Postgrau  Jordi RISPA  (FUMH La Garriga). Revistes escolars digitals Pilar COMES (FUMH La Garriga). Alteris, web per a tutories, educació ciutadania  IES Lliçà: presentació ProXarxa: Projecte ELI El projecte ELI (sigles d’Espai Lliçà Interactiu) ve a ser una revista escolar però en format digital en la qual, a part de vincular la diferent activitat interdisciplinària de i per a l’alumnat, pretén alhora oferir un servei a tota la comunitat relacionada amb l’IES (cal destacar que Lliçà presenta un nucli urbà molt disseminat). De moment, a més del professorat implicat en el projecte, hi participa l’alumnat de 1r i 3r d’ESO i un c. variable també de 3r d’ESO. Per mitjà de l’adreça http://eli.proxarxa.net, podem visionar l’estat del projecte ja força efectiu. La web presenta dues parts: una de fixa, on a través d’enllaços (hemeroteca) hi quedaran penjats números anteriors de la revista digital i la part variable on, com si es tractés de la portada d’una revista, es poden veure les diferents seccions o apartats. Intentaran editar (o penjar) un número per mes i també miraran de fer alguns monogràfics, per exemple, un per Sant Jordi.  Els professors que presenten el projecte destaquen les dificultats inicials (tant tècniques com de coordinació) però també la seva bona acollida. I sobretot la important repercussió  (motivació que està despertant tota la iniciativa, foment del treball cooperatiu i  la relació professorat-alumnat, l’ús de les TIC i d’algunes tècniques que els serviran per al treball de recerca, l’incentiu per a l’interès de la comunitat (comptar amb el factor públic a l’hora de fer treballs), etc. Finalment, s’apunta que hi ha altres projectes semblants en altres centres i que un important precedent  ha anat a  càrrec de El periódico en format PDF. Per la seva part, Pilar Comes exposa el projecte Alteris (www.alteris.org) també com un intent de web participativa, que justament es centra en tot un seguit d’activitats i de plantejaments didàctics sobre la ciutadania a fi d’augmentar la competència de l’alumne o la persona per argumentar i saber convèncer els altres. A través d’”Aplicador de tasques” ens mostra alguna de les interessants activitats d’Alteris, i també en destaca el problema que representa el fet de no poder guardar aquest material. Pilar Comes ens proposa que en fem difusió i que també el critiquem perquè creu que és un bon treball però que li falta donar-se a conèixer i, si cal, modificar-lo. Creu que de vegades un excés d’informació ens perjudica i que hem avançat molt en noves tecnologies però el que cal sobretot ara és avançar en noves didàctiques.

0 comentarios