Blogia
webnom

31-1-06. Xarxa Barnils. Sessió Seminari (12a) i Postgrau (7a)

31-01-06
CTUG.Granollers
Assumpte: Sessió de Seminari del Projecte Xarxa (Sessió 12). Postgrau Tic i Educació per a la Ciutadania (Sessió 7)

 

Seminari
Els diferents grups de treball del projecte Xarxa anem elaborant la memòria, anem preparant material per a l’alumnat, etc. Per part nostra, comprovem l’estat d’elaboració de la WebRutes amb Pilar Comes, coordinadora, a fi que des de la fundació es vagin continuant els acabats de programació informàtica.

 

Respecte a la sessió anterior, i com que vam aprofitar la sessió Foment de la participació a través de la xarxa, de Bea Marín, tot creant un bloc a través de www.bitacoras.com anomenat Fontderola. Blog per a ProXarxa Barnils , vam presentar-lo com a experiència puntual, apresa durant el Postgrau i aplicada immediatament. La valoració és positiva: s’ha promogut el debat entre l’alumnat de 2n de batxillerat, en l’assignatura de Llengua catalana i Literatura, sobre els quatre primers contes del recull Olivetti..., de Quim Monzó, lectura obligatòria. La majoria dels alumnes han  acudit al blog i han escrit resposta a l’exercici proposat.

 

Postgrau

 

Carlos LÓPEZ QUINTANILLA (de GeoData, Sistemas S.L.). SIG. Sistemes d’informació geogràfica

 

El SIG (GIS, en anglès) s’aplica sobretot en espais naturals, com a eines de gestió. Empreses potents com Microsoft i Argis tenen programes d’aquest àmbit de la informàtica tecnològica.

 

El projecte Xarxa de l’IES Manuel Blancafort de la Garriga treballen amb el GEOVisos 2004, un programa assequible per elaborar les seves rutes amb SIG...

 

SIG: Sistema format per hardware, software i procediments per captar i tractar dades georeferencials amb l’objectiu d’obtenir respostes a problemes de gestió i planificació del territori. Així doncs, el SIG ajuda a prendre decisions en la gestió del territori.

 

Després de la presentació, el ponent, amb l’ajut d’un projector connectat a l’ordinador, fa una presentació dels conceptes, les aplicacions principals del SIG, amb exemples concrets, com són ara la cartografia en capes d’informació, la relació cartografia-base de dades, etc. L’exposició deriva, ben presentada, cap a un grau d’especialització cartogràfica i matemàtica notable.

 

Com a conclusions de la sessió:
1)      S’han exposat les bases teòriques del SIG, amb aplicacions educatives potencials.

2)      L’ICC, Institut Cartogràfic de Catalunya, és un institut potent, de prestigi internacional, amb moltes dades a l’abast a través del seu web. Per contrast, però, l’aprofitament didàctic en el món de l’educació d’aquestes dades és escàs. Aquí hi ha el repte.

0 comentarios