Blogia
webnom

9-02-06 Xarxa Barnils. 10a reunió amb els alumnes

9-2-06Assumpte: 10a Reunió amb els alumnes. Seguiment del procés d’elaboració, exposició oral del TREC i elaboració del web 

Els professors tutors ens reunim amb Jordi Ginesta, del  treball sobre les rutes a peu per l’Alt Congost.

 

Primerament, visitem el bloc del Projecte Xarxa Barnils, perquè els alumnes en tinguin constància. En segon lloc, comentem la participació d’aquest treball de recerca al Premi Baldiri Reixac: documents a presentar i còpies del treball. En tercer lloc, determinem el dia (23-F) per a la presentació i avaluació del treball de recerca i els passem unes orientacions per a l’exposició oral. En quart lloc, fem una visita al web i detallem els retocs que cal fer i llistem tots els documents o arxius que cal enviar a la FMH per a la construcció de les parts introductòries i de presentació del web (pròleg de Sallent, presentació, introducció, bibliografia i fonts orals, les tres rutes i les llistes definitives dels punts d’interès, la descripció de les tres rutes i la seva fitxa tècnica). A més, ens fixem que hi ha punts d’interès de les rutes amb la informació completa i d’altres punts d’interès sense la informació entrada. Així mateix, fem saber als alumnes que si volen es poden identificar, com a autors del lloc, d’una manera més completa: fotos, més informacions personals, etc.

 Respecte al web, finalment, comentem aspectes d’etimologia i correcció. Els recomanem que convindria  omplir l’espai destinat a l’etimologia de cada punt d’interès; en aquest sentit, els fem observar que en les dades històriques ja n’expliquen alguns i els passem models de redacció d’etimologies, aplicats a dos topònims, Viladrover i Vilageriu, a partir de la informació de l’Onomasticon de Joan Coromines. Així mateix, els passem correccions de punts d’interès en paper a fi que les facin extensives a d’altres textos.  

Més tard, els professors tutors ens reunim amb Anna Dorca, del  treball sobre els carrers del nucli històric de Centelles.

 

Primerament, visitem el bloc del Projecte Xarxa Barnils, perquè l’Anna en tingui constància. En segon lloc, determinem el dia (23-F) per a la presentació i avaluació del treball de recerca i li passem unes orientacions per a l’exposició oral. En tercer lloc, fem una visita al web i detallem els retocs que cal fer i llistem tots els documents o arxius que cal enviar a la FMH per a la construcció de les parts introductòries i de presentació del web (presentació, introduccions històrica i geogràfica de Centelles, introducció als carrers estudiats, bibliografia i fonts orals, el retrat de la persona que l’ha ajudada i informada més per a redactar el treball). A més, ens fixem que hi ha punts d’interès de carrers amb la informació completa i d’altres punts d’interès sense la informació entrada. Així mateix, li fem saber que si vol es pot identificar, com a autora del treball, d’una manera més completa en el mateix web: fotos, més informacions personals, etc.

 

Respecte al web, finalment, comentem aspectes de correcció. Li passem correccions de fitxes de carrers en paper a fi que li serveixin de model per a d’altres textos.

0 comentarios