Blogia
webnom

12-12-05 Xarxa Barnils, 8a reunió amb alumnes

12-12-05
Assumpte: 8a Reunió amb els alumnes. Seguiment del procés d’elaboració.

 

Els tutors del treball de recerca ens entrevistem amb els alumnes (amb J. Ginesta i J. Milà i amb A. Dorca el 12.12.05).

 

Treball de recerca d’elaboració de les rutes turístiques de Balenyà i Tona, per J. Ginesta i  J. Milà.

 

Aspectes tractats.

1)      Estat del treball: presenten en pantalla algunes de les fitxes noves, alguns dels darrers redactats de punts d’interès de les rutes. Ensnyen algunes de les fotografies de punts d’interès o del treball de camp. Els professors els comenten aspectes d’estil, de correcció i altres com el d’etimologia. Els professors fan còpia electrònica de tot aquest material del treball. Presentaran apunts de correcció de les fitxes als alumnes en la propera reunió (dimarts, 20 de desembre, després dels enregistraments en vídeo).

-Etimologia: arribats en aquest moment del treball, el professorat tutor creu oportú d’introduir el tema de l’etimologia. Presenten a l’alumnat la web www.anycoromines.org i www.dcvb.iecat.net . El primer, a fi de presentar l’autor i la seva obra, que poden consultar a les biblioteques municipals; el segon, el DCVB, perquè poden consultar-lo a la biblioteca o a través de la xarxa. Els deixem en préstec un llibre sobre l’origen dels noms dels municipis catalans Josep Moran i altres. Topònims catalans. Etimologia i pronúncia. Publicacions Abadia de Montserrat). S’aprofita el moment per explicar-los l’etimologia de dos noms de lloc de les rutes que treballen: el del cim del Pugsagordi i el del Roc Gros de la Guàrdia. Ambdós, relacionats amb l’origen de vigilància i de guàrdia des de punts alterosos i de domini visual ampli. Això remet a l’època dels castells medievals: el castell de Sant Martí de Centelles. Resseguint els punts de les rutes també s’arriba a la torre del castell de Tona: també punt de vigilància i guàrdia. La finalitat d’aquesta introducció és que a les fitxes de segons quins punts d’interès complementin la informació amb l’apunt de l’origen dels noms: Tona, Balenyà, Puigsagordi, Viladrover, Vilageliu... 

2)       Ens informen que ja han contactat amb l’alpinista i escriptor Sallent, dels Hostalets, a fi que els faci la presentació del treball; també han establert contactes amb els altres informants que els falta per tenir tota la informació recollida.

3)      Reflexions i conclusions de la reunió:

-         cal que millorin l’apartat Visions personals de cada punt d’interès.

-         cal que completin les fitxes amb notes sobre l’origen del nom (etimologia)

-         cal que prevegin que el treball s’ha d’acabar amb unes conclusions, que hauran d’aparèixer com a annex, ben separades del que és el recull de les tres guies turístiques. En fem una pauta de continguts.

-         Cal que s’adonin dels components d’Aprenentatge i Servei, d’Educació per la Ciutadania, que conté el tipus de treball que fan: aportació d’un treball nou a la comunitat (unes rutes turístiques que no existien), per escrit i en web (si s’arriba al final de projecte); contacte amb moltes persones que de manera oral els informen sobre els punts d’interès; consulta de bibliografia de fonts locals (revistes locals, etc.).

4) Deixem la confecció de la web a l’espera de les adaptacions tècniques que s’hi fan.

 

 

 

 

Treball de recerca d’estudi i nomenclàtor del nucli urbà de Centelles, per A. Dorca.

 

Aspectes tractats.

1)      Estat del treball: l’Anna  Dorca presenta les fitxes dels punts d’interès que faltaven. Els professors li presentaran apunts de correcció de les fitxes en la propera reunió (dimarts, 20 de desembre, després dels enregistraments en vídeo).

2)      L’alumna informa que va parlar amb l’alcalde de Centelles i ja ha resolt el problema d’accés a l’arxiu municipal per escanejar les fotos antigues que necessitava (en pantalla ens mostra algunes de les fotos escanejades). A més a més, ens informa dels contactes que ha començat amb l’arquitecta de l’ajuntament sobre plànols i croquis de la reforma urbanística que està prevista pel nucli antic de Centelles (li servirà per treure’n imatges per il·lustrar la seva web, entre altres funcions).

3)      A més, que li han servit molt les consultes als Programes de Festa Major per treure informació sobre els carrers.

4)      A més, ens demana l’ordinador portàtil que és a revisió tècnica a la FMH de la Garriga fi de poder elaborar el treball amb fotografia. [Rebrà l’ordinador reparat i amb programes de processar textos i de fotografies, el dia 20 de desembre].

5)      Reflexions i conclusions de la reunió:

a.       cal que millori l’apartat Visions personals de cada punt d’interès.

b.      cal que prevegi que el treball s’ha d’acabar amb unes conclusions, que hauran d’aparèixer com a annex, ben separades del que és l’estudi dels carrers pròpiament dit. En fem una pauta de continguts.

c.       Cal que s’adoni dels components d’Aprenentatge i Servei, d’Educació per la Ciutadania, que conté el tipus de treball que fan: aportació d’un treball nou a la comunitat (un estudi de carrers que no existia), per escrit i en web (si s’arriba al final de projecte); contacte amb moltes persones que de manera oral els informen sobre els punts d’interès; consulta de bibliografia de fonts locals (revistes locals, programes de Festa Major, etc.).

6) Deixem la confecció de la web a l’espera de les adaptacions tècniques que s’hi fan.

0 comentarios