Blogia
webnom

14 i 17-11-05 Xarxa Barnils. 7a reunió amb alumnes

  14-11-05 i 17-11-05
Assumpte: 7a Reunió amb els alumnes. Seguiment del procés d’elaboració.
 
 

Els tutors del treball de recerca ens entrevistem amb els alumnes (amb J. Ginesta i J. Milà el 14.11.05 i amb A. Dorca el 17.11.05).

 

Treball de recerca d’elaboració de les rutes turístiques de Balenyà i Tona, per J. Ginesta i J. Milà.

 

1)      Els alumnes exposen l’estat del treball. Força avançat. De tots els punts d’interès, només els falta l’elaboració d’uns cinc. Ja han fet una revisió de la redacció de les fitxes a partir dels criteris de correcció que a les darreres sessions els professors els van proposar (n’entregaran ben aviat còpia).

2)      Varietat de fonts consultades. Diversitat de punts d’interès: en aquest moment del procés de treball, els professors tutors constaten l’alt grau de varietat de fonts consultades i la diversitat de punts d’interès de les rutes. Quant a les fonts, només pensant en els últims punts d’interès en procés de recerca, estudi i redacció, cal esmentar les següents: Josep M Puigdomènech, exaldalde de Balenyà (dolmen); professional restauradora i amics de l’Ajuda (creu termal); rector de Balenyà (sobre la Santa Missió); gent gran dels Hostalets i un professor d’Història del nostre institut, especialitzat en la Guerra Civil (camp d’aviació durant la guerra); autor de maquetes de cases de pagès en miniatura (exposició de maquetes).

 
 
 

Treball de recerca d’estudi i nomenclàtor del nucli urbà de Centelles, per A. Dorca.

 

1)      L’Anna Dorca exposa l’estat del treball. Força avançat. De 13 fitxes de carrers, 5 de revisades, 8 per revisar. Revisem i ens mirem tres fitxes que serveixen de model: c. Nou, c. Socós, pl. Major. A partir del c. Socós, i també dels altres, precisem els criteris de recerca i d’exposició de la informació referida a l’etimologia del nom. Assessorament sobre fonts de consulta.

2)      Varietat de fonts consultades. Diversitat de punts d’interès: Ha ampliat les fonts de consulta: l’Anna ja ha consultat i va consultant els programes de Festa Major dels anys vuitantes dedicats a diferents carrers de la vila de Centelles. En treu informació històrica i informació dels motius i noms de casa, tema d’estudi que ha sorgit al llarg de l’elaboració del treball i a resultes de les informacions rebudes de l’informant Pere Camprubí. Troba les revistes a la Biblioteca Municipal.

3)      Problemes que es presenten: avaria en el portàtil (el recollim i el portem a revisió a la FMHLa Garriga) i no li deixen escanejar les fotos antigues dels carrers de Centelles que són dipositades a l’arxiu (parlarem amb Joan Soler, regidor d’Educació i representant de l’Ajuntament al Consell Escolar de l’IES).
 

A continuació vénen punts que han sigut comuns en les dues reunions, en els dos treballs, en els dos grups d’alumnat.

A)    APS en aquests treballs de recerca. De tant en tant, els professors tutors subratllen els aspectes més relacionats amb l’enfocament educatiu de l’Aprenentatge i Servei. En aquestes reunions, per exemple, hem destacat i comentat conjuntament el valor que té recollir informacions de fonts orals, informacions la majoria de les quals mai no han estat fixades per escrit i/o divulgades pels mitjans formals habituals. Així mateix, el valor dels contactes intergeneracionals.

B)    Calendari de presentacions. Fem un esbós general de les diferents presentacions del treball de recerca. Pel que fa al règim més acadèmic del Treball de Recerca de Batxillerat: 13 de gener, presentació de treball  a les oficines de l’institut; mitjan de febrer, presentació oral del treball davant del tribunal avaluador. D’altra banda, pel que fa a l’àmbit de vinculació del treball en la comunitat, durant la primavera de 2006 es faran contactes amb els ajuntaments de Balenyà i Tona a fi de presentar-los els treballs i sondejar l’interès de publicació que hi puguin tenir; juny 2006, presentació formal i pública dels treball a cadascun dels municipis.

C)    Revisió de la web. Els alumnes constaten algun error de funcionament. Repassem els canvis de programari que encara hi falten fer. Naveguem per les diferents pàgines.

 

0 comentarios