Blogia
webnom

15-09-05. Xarxa Barnils. Reunió IES Centelles-coordinadora FMH

15-09-05. Xarxa Barnils. Reunió IES Centelles-coordinadora FMH 15-09-05
Projecte Xarxa Barnils
Assumpte: Reunió Coordinadora FMH de la Garriga – direcció i professorat responsable IES Pere Barnils (2a)
Centelles, 15 de setembre de 2005

1. La coordinadora de la FMH de la Garriga, Pilar Comas, fa una visita a l’IES Pere Barnils per avaluar l’estat del projecte Xarxa en aquest institut conjuntament amb els professors responsables i el director del centre.
a) Es repassen els valors i objectius del Projecte Xarxa, aplicats en el cas concret de Centelles, i, en acabat, la coordinadora planteja un qüestionari a l’entorn de l’Aprenentatge i Servei, la Formació del professorat en aquest projecte, etc. La valoració general és positiva i d’acord amb els plantejaments inicials.
b) Notícia del treball fet fins ara: es comenta com van els dos treballs de recerca (Trec: Nomenclàtor de carrers del centre de Centelles; Trec: 3 Itineraris al voltant de Balenyà) i se’n comenta alguna mostra impresa. La valoració és positiva sobretot per la feina feta a l’estiu, per l’interès que mostren els alumnes en el treball i en la seva iniciativa.
c) Es fa saber al professorat que l’adaptació del programa informàtic Rastres per als dos treballs en curs ja serà operatiu ben aviat. Es faciliten les adreces d’Internet per a cadascun.
d) Es presenta còpia de tota la memòria del projecte escrita fins ara i que es pot trobar a la blog WebNom.
e) S’informa que les sessions del Postgrau començaran a Granollers a inicis de novembre.
2. Els alumnes que participen en el projecte (Dorca, Ginesta, Milà) es presenten a la reunió i presenten mostra del treball fet fins ara. Es comenta el sistema de treball, el grau d’implicació, el funcionament general... La coordinadora lliura un ordinador portàtil a cada grup, en préstec, a retornar al final del projecte.
3. S’acaba amb una foto de grup i amb un esmorzar a la cantina de l’institut.

0 comentarios